தயாரிப்புகள்

 • Cold cardioplegic solution perfusion apparatus for single use

  ஒற்றை பயன்பாட்டிற்கான குளிர் கார்டியோபிளஜிக் தீர்வு பெர்ஃப்யூஷன் கருவி

  இந்த தொடர்ச்சியான தயாரிப்புகள் இரத்தக் குளிரூட்டல், குளிர் இருதயக் கரைசல் துளைத்தல் மற்றும் நேரடி பார்வையின் கீழ் இருதய செயல்பாட்டின் போது ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தம் ஆகியவற்றிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

 • Disposable extracorporeal circulation tubing kit for artificial heart-lung machinec

  செயற்கை இதய-நுரையீரல் இயந்திரத்திற்கான செலவழிப்பு எக்ஸ்ட்ரா கோர்போரல் சுழற்சி குழாய் கிட்

  இந்த தயாரிப்பு பம்ப் குழாய், பெருநாடி இரத்த விநியோக குழாய், இடது இதய உறிஞ்சும் குழாய், வலது இதய உறிஞ்சும் குழாய், திரும்பும் குழாய், உதிரி குழாய், நேராக இணைப்பான் மற்றும் மூன்று வழி இணைப்பான் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் செயற்கை இதய-நுரையீரல் இயந்திரத்தை பல்வேறுவற்றுடன் இணைக்க ஏற்றது இதய அறுவை சிகிச்சைக்கான எக்ஸ்ட்ரா கோர்போரல் ரத்த ஓட்டத்தின் போது தமனி சார்ந்த இரத்த அமைப்பு சுற்றுகளை உருவாக்கும் சாதனங்கள்.

 • Blood microembolus filter for single use

  ஒற்றை பயன்பாட்டிற்கான இரத்த மைக்ரோஎம்போலஸ் வடிகட்டி

  இரத்த எக்ஸ்ட்ரா கோர்போரல் புழக்கத்தில் உள்ள பல்வேறு நுண்ணுயிரிகள், மனித திசுக்கள், இரத்த உறைவுகள், மைக்ரோபபில்கள் மற்றும் பிற திடத் துகள்களை வடிகட்ட நேரடி பார்வை கீழ் இருதய செயல்பாட்டில் இந்த தயாரிப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது நோயாளியின் மைக்ரோவாஸ்குலர் எம்போலிஸத்தைத் தடுக்கலாம் மற்றும் மனித இரத்த மைக்ரோசிர்குலேஷனைப் பாதுகாக்கும்.

 • Blood container & filter for single use

  ஒற்றை பயன்பாட்டிற்கான இரத்த கொள்கலன் & வடிகட்டி

  இந்த தயாரிப்பு எக்ஸ்ட்ரா கோர்போரல் ரத்த சுழற்சி அறுவை சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் இரத்த சேமிப்பு, வடிகட்டி மற்றும் குமிழி அகற்றுதல் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது; மூடிய இரத்தக் கொள்கலன் மற்றும் வடிகட்டி அறுவை சிகிச்சையின் போது நோயாளியின் சொந்த இரத்தத்தை மீட்டெடுக்கப் பயன்படுகிறது, இது இரத்த குறுக்கு நோய்த்தொற்றின் வாய்ப்பைத் தவிர்த்து இரத்த வளங்களின் கழிவுகளை திறம்பட குறைக்கிறது, இதனால் நோயாளி அதிக நம்பகமான மற்றும் ஆரோக்கியமான தன்னியக்க இரத்தத்தைப் பெற முடியும் .